Vanaf het zonnige eiland Texel werkt Clara Jonker als notuliste en zelfstandig secretaresse voor verenigingen, bedrijven en de (semi)overheid. Ze werkt op Texel en aan de vaste wal.

Secretariaat
Clara Jonker verzorgt uw e-mailverkeer, (leden)administratie, basisboekhouding, vergaderingen en uw website / social media / nieuwsbrief. ZijĀ is in te zetten op uurbasis of voor een vast aantal uur per maand en factureert maandelijks achteraf.

Notuleren
Productief vergaderen staat of valt met de kwaliteit van het verslag. Clara Jonker notuleert sinds 2001 internationale stuurgroepvergaderingen, symposia en bestuursvergaderingen voor de bankwereld, (semi)overheid en verenigingen. Voor notuleren geldt een uurtarief van 125 euro per vergaderd uur exclusief BTW. Daar is het uitwerken van het verslag dan bij inbegrepen. Clara Jonker notuleert ook voor Notuleerservice Nederland.

Uitwerken ruwe aantekeningen
Clara Jonker maakt vanaf het zonnige eiland Texel een samenvatting of professioneel verslag op maat van aantekeningen of audio-opnames van vergaderingen die ze zelf niet bijwoonde. Hiervoor geldt een tarief van 90 euro per vergaderd uur exclusief BTW.

Audiobestanden
Clara Jonker werkt ook audiobestanden uit. Een woordelijke transcriptie van een audiobestand kost 2 euro 60 per audiominuut exclusief BTW.